Is osteopathie veilig? 

Osteopathie is absoluut veilig. Een osteopaat is er in opgeleid om een goede differentiaal diagnose te maken. Dit houdt in dat onderliggende ziektes en afwijkingen herkent worden. In zo’n geval zal er niet behandeld worden en met uw toestemming contact worden opgenomen met uw arts. De kwaliteit van de osteopaten wordt in Nederland bewaakt door de Nederlandse Osteopathie Federatie (NOF), het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO), en de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO). Michiel Bornkamp is hierbij aangesloten.